ZP/9/2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Opis przedmiotu zamówienia:„Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych wraz z dostawą  odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych  i eksploatacyjnych wraz z opieką serwisową na obydwa analizatory oraz dzierżawą laboratoryjnego systemu informatycznego dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo