ZP/19/2017 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Opis przedmiotu zamówienia: "Zakup analogowego, dwustanowiskowego aparatu rtg i jednokasetowego, automatycznego skanera z kompletem płyt obrazowych oraz konsoli technika rtg z urządzeniami peryferyjnymi tj. duplikatorem płyt i drukarką laserową dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu"

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo