ZP/18/2017 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Opis przedmiotu zamówienia: "Świadczenie usług pralniczych dla  Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu"

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo