ZP/15/2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Opis przedmiotu zamówienia: ”Świadczenie usług w zakresie przygotowania oraz dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów Kliniki Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu”.

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo