ZP/14/2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Opis przedmiotu zamówienia: „Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych z Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ”.

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo