ZP/13/2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Opis przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie przygotowania oraz dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów Kliniki Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu" 

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo