ZP/11/2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Opis przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług telefonii komórkowej GSM i usługi bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą kart SIM”.

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo