ZP/1/2019 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Opis przedmiotu zamówienia:„Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali telefonicznej i serwisem istniejącej sieci telefonicznej dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo