Zdrowie Publiczne III edycja - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Data od: 2018-10-08Data do: 2018-10-17

Tytuł kursu: Zdrowie Publiczne

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizacji deficytowych objętych wsparciem ze środków UE

Zgłoszenie na kurs: Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa;

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo