Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Charakterystyka jednostki

Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii został utworzony w 2007 roku. W jego ramach funkcjonują trzy pracownie:

  • Pracownia Oceny Ryzyka,
  • Pracownia Medycyny Środowiskowej
  • Pracownia Epidemiologii
  • Zakładowi podlega ponadto merytorycznie działalność Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Ocen Oddziaływania Środowiska na Zdrowie, który znajduje się w trakcie organizacji.

Najważniejsze obszary działalności

Zakład oferuje możliwości ekspertyz oraz współpracy w zakresie:

  • konsultacji oraz ekspertyz w dziedzinie medycyny środowiskowej. Istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych badań toksykologicznych i innych badań dodatkowych, ukierunkowanych na ocenę wpływu czynników środowiskowych na zdrowie
  • konsultacji i ekspertyz w zakresie szeroko pojętego zdrowia środowiskowego włącznie z badaniami populacyjnymi ukierunkowanymi na ocenę wpływu czynników środowiska komunalnego na zdrowie,
  • opracowywania i przeprowadzania badań w naukowych z zakresu epidemiologii środowiskowej,
  • profesjonalnego opracowywania programów profilaktycznych, dotyczących zapobiegania wpływowi czynników związanych ze środowiskiem zawodowym oraz komunalnym, a także projektom ukierunkowanym na wczesne wykrywanie zaburzeń i chorób, będących skutkiem narażenia na wymienione powyżej czynniki środowiskowe, 
  • prowadzimy ponadto działalność szkoleniową skierowaną do lekarzy, specjalistów z zakresu zdrowia środowiskowego, pracowników nadzoru sanitarnego oraz pracowników administracji publicznej. Oferujemy kursy z zakresy profilaktyki, medycyny środowiskowej, zdrowia publicznego oraz oceny ryzyka.

Zachęcamy do współpracy inne jednostki naukowe, firmy farmaceutyczne oraz pracowników służby zdrowia.
Zapewniamy miłą, przyjacielską atmosferę oraz możliwość fachowej konsultacji z pracownikami Zakładu.

Zapraszamy gorąco do współpracy.

Działalność Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Ocen Oddziaływania Środowiska na Zdrowie:

Ośrodek w trakcie organizacji.

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo