Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Ordynator Oddziału

  lek. med. Tomasz J. Kłopotowski 
  specjalista toksykologii klinicznej i chorób wewnętrznych

 • Pielęgniarka Oddziałowa

  Wioleta Walczyk

   

   

 • Numer ratunkowy Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć
  tel.  +48 32 266 11 45;

  tel.  +48 609 071 507

  fax. +48 32 266 11 45

Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej Szpitala Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu jest jednym z dziesięciu w Polsce wysokospecjalistycznym ośrodkiem toksykologicznym, całodobowo pełniącym dyżur, udzielającym telefonicznych informacji toksykologicznych uzupełnianych o szerokie badania i identyfikacje toksykologiczne oraz przyjmującym przypadki najcięższych zatruć egzogennych wszelkimi ksenobiotykami, roślinami, grzybami jak również chorych po ukąszeniach przez jadowite zwierzęta. Ponadto do Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć przyjmowani są chorzy wymagający leczenia metodą dializy albuminowej. Kompleksowe informacje toksykologiczne udzielane są zarówno lekarzom placówek służby zdrowia, placówek weterynaryjnych, jak również osobom prywatnym. Pacjenci hospitalizowani w tut. Ośrodku z powodu ostrego zatrucia stanowią grupę chorych wyselekcjonowanych na podstawie wcześniejszej konsultacji telefonicznej, lub też przyjmowani są w trybie nagłym od interweniujących zespołów Pogotowia Ratunkowego lub zespołów Ratownictwa Medycznego, w przypadkach, gdy istnieje u pacjentów bezpośrednie zagrożenie życia i rozwinięcia się ciężkich, często nieodwracalnych powikłań.

Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej obejmuje nominalnie swoją działalnością obszar województwa śląskiego i opolskiego, na terenie których mieszka łącznie ponad 6 milionów ludzi. Ponadto informacje toksykologiczne uzupełniane o badania i identyfikacje toksykologiczne udzielane są dla lekarzy szpitali z przygranicza województwa małopolskiego. Corocznie udzielanych jest ponad 6000 informacji toksykologicznych. Do ośrodka przyjmowanych jest ponad 1000 chorych rocznie.

Organizacyjnie sosnowiecki ośrodek toksykologiczny podzielony jest na:

 • Regionalny Ośrodek Informacji Toksykologicznej.
  W ośrodku całodobowo dyżurują lekarze specjaliści toksykologii klinicznej, chorób wewnętrznych, medycyny pracy, którzy w oparciu o posiadaną bogatą wiedzę, doświadczenie, dzięki stałemu dostępowi do bogatych baz toksykologicznych udzielają pełnych informacji toksykologicznych. ustalają konieczność przeprowadzenia badań i identyfikacji toksykologicznych w Pracowni Toksykologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala IMP i ZŚ, ustalają dalsze leczenie, uzgadniają przyjęcia do Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć lub Oddziału Toksykologii Klinicznej.
 • Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć
  W ośrodku spełniającym wymagania oddziału intensywnej terapii leczeni są chorzy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, chorzy niewydolni krążeniowo, z zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolni oddechowo, jak również chorzy z uszkodzeniami wielonarządowymi mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Ośrodek posiada 6 łóżek intensywnej, w pełni monitorowanych i nadzorowanych, zaopatrzony jest w 6 respiratorów typu Bennett 760, Bennett serii 7000 i Servo-Ventilator, pompy infuzyjne objętościowe i ciśnieniowe, aparat do hemoperfuzji Gambro AK 10, aparat do hemodializy Gambro AK 95 S, aparat Prismaflex 5,0 służący do prowadzenia ciągłych metod nerkozastępczych - CRRT - SCUF, CVVHD, CVVUF, CVVHDF, hemoperfuzji, w ośrodku znajduje się monitor MARS 1TS służący do wykonywania zabiegów dializy albuminowej u chorych z niewydolnością wątroby na różnym tle. Ponadto ośrodek posiada aparat do stymulacji endokawitarnej serca, defibrylator umożliwiający wykonywanie defibrylacji, kardiowersji oraz stymulacji zewnętrznej serca. Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć posiada ponadto bogaty zestaw specyficznych i niespecyficznych odtrutek stosowanych w leczeniu zatruć ksenobiotykami.
 • Oddział Toksykologii Klinicznej
  W oddziale hospitalizowani są pacjenci leczeni z powodu ostrych zatruć ksenobiotykami będący w stabilnym stanie somatycznym, chorzy przekazani z Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć wymagający doleczenia wtórnych powikłań, chorzy z zatruciami przewlekłymi lub też będący po ciężkim ostrym zatruciu ksenobiotykami wymagający przeprowadzenia specjalistycznych badań kontrolnych. W oddziale ponadto diagnozowani i leczeni są chorzy skierowani przez Poradnię Toksykologiczną. Oddział posiada 25 łóżek, w tym 3 łóżka zaopatrzone w aparaturę monitorującą podstawowe parametry życiowe – akcję serca, ciśnienie tętnicze krwi, saturację krwi, oddech, posiada pompy infuzyjne objętościowe i ciśnieniowe, a ponadto może korzystać z innej aparatury i pełnego zestawu odtrutek Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć.
 • Regionalny Ośrodek Hiperbarii Tlenowej
  W ośrodku dzięki posiadanym dwóm, jednoosobowym komorom hiperbarycznym – Baramed i Draeger możliwe jest prowadzenia leczenia metodą hiperbarii tlenowej w przypadkach tego wymagających, głównie w zatruciach tlenkiem węgla. Corocznie przeprowadzanych jest około 500 – 600 zabiegów hiperbarii tlenowej.
 • Poradnia Toksykologiczna
  W poradni przyjmowani są chorzy skierowani przez lekarzy rodzinnych, pacjenci u których istnieje podejrzenie zatruć ostrych, podostrych i przewlekłych wymagający diagnostyki toksykologicznej. Ponadto w ramach poradni kontynuowane jest leczenie chorych wypisanych z Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć i Oddziału Toksykologii Klinicznej wymagający leczenia i monitorowania następstw przebytych zatruć.
 • Dane kontaktowe

  Ordynator Oddziału

  +48 32 634 12 63

  Dyżurka Lekarska

  +48 32 634 12 22

  +48 32 634 12 30

  Pielęgniarka Oddziałowa

  +48 32 634 11 23

 • Informacje w sprawie stanu chorych udzielane są przez Ordynatora od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00

  Wizyta lekarska odbywa się codziennie w godzinach od 9.00-11.00

  Odwiedziny chorych hospitalizowanych w Regionalnym Ośrodku Ostrych Zatruć:
  Codziennie od 12.00 do 14.00

  Odwiedziny chorych hospitalizowanych w Oddziale Toksykologii Klinicznej:
  Codziennie od 12.00 do 18.00

   

   

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo