Przetargi - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

 • ZP/8/2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Opis przedmiotu zamówienia:„Świadczenie usług w zakresie transportu samochodem sanitarnym osób w pozycji leżącej i siedzącej dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego”

 • ZP/7/2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Opis przedmiotu zamówienia: "Ubezpieczenie mienia Instytutu Medycyny pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu"

 • ZP/6/2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Opis przedmiotu zamówienia: Usługa cateringowa realizowana na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 • ZP/5/2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Opis przedmiotu zamówienia: "Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego  dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu"

 • ZP/3/2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Opis przedmiotu zamówienia: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu"

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo