Przetargi - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

 • ZP/10/2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Opis przedmiotu zamówienia: „Dostawa odczynników dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu" 

 • ZP/9/2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Opis przedmiotu zamówienia:„Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych wraz z dostawą  odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych  i eksploatacyjnych wraz z opieką serwisową na obydwa analizatory oraz dzierżawą laboratoryjnego systemu informatycznego dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”

 • ZP/8/2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Opis przedmiotu zamówienia:„Świadczenie usług w zakresie transportu samochodem sanitarnym osób w pozycji leżącej i siedzącej dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego”

 • ZP/7/2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Opis przedmiotu zamówienia: "Ubezpieczenie mienia Instytutu Medycyny pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu"

 • ZP/6/2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Opis przedmiotu zamówienia: Usługa cateringowa realizowana na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo