Prawo Medyczne III edycja - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Data od: 2018-10-22Data do: 2018-10-24

Tytuł kursu: Prawo Medyczne

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizacji deficytowych objętych wsparciem ze środków UE

Zgłoszenie na kurs: Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa;

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo