Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego

Wykonuje badania na zlecenie tutejszych poradni specjalistycznych , na podstawie odrębnych umów oraz płatne ze skierowaniem od poradni zewnętrznych nie objętych umowami na świadczenia z IMPiZŚ w zakresie:

Badanie równowagi kwasowo-zasadowej w spoczynku 
Badanie równowagi kwasowo-zasadowej wysiłkowe 
Spirometria spoczynkowa 
Spirometria jako próba wysiłkowa  
Próba prowokacyjna z histaminą/metacholiną 
Próba rozkurczowa

 • Godziny pracy

   
  Poniedziałek   09.00 - 13.00
  Wtorek 09.00 - 19.00
  Środa 09.00 - 13.00
  Czwartek 09.00 - 14.30
  Piątek 09.00 - 13.30
   

   

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo