Pracownia badań czynnościowych naczyń - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Pracownia badań czynnościowych naczyń

Wykonuje badania na zlecenie tutejszych poradni specjalistycznych, na podstawie odrębnych umów oraz płatne ze skierowaniem od poradni zewnętrznych nie objętych umowami na świadczenia z IMPiZŚ

 • Godziny pracy

   
  Poniedziałek   10.00 - 14.00
  Wtorek 10.00 - 14.00
  Środa 10.00 - 14.00
  Czwartek 10.00 - 14.00
  Piątek 10.00 - 14.00
   
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo