Poradnia Otolaryngologiczna - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Zakres działalności
 
ostre, przewlekłe , inne choroby i zakażenia górnych dróg oddechowych,
choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy, szczęk,
zakażenie skóry i tkanki podskórnej,
wrodzone wady rozwojowe ucha , twarzy, szyi,
objawy i cechy chorobowe dotyczące układu oddechowego,
skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała,
choroby ucha zewnętrznego,
choroby ucha środkowego,
choroby ucha wewnętrznego,
nowotwory wargi , jamy ustnej, gardła.

Diagnostyka

audiometria tonalna,
audiometria impedancyjna,
tympanometria,
ABR słuchowe potencjały wywołane,
otoemisja akustyczna – badanie pełne ,
otoemisja akustyczna – badanie screeningowe,
badanie stroboskopowe,
badanie lupenfaryngoskopowe,
próby nadprogowe SISI,
próby nadprogowe zanikania tonu progowego,
badania laboratoryjne,
badania mikrobiologiczne.

Diagnostyka laryngologiczna wykonywana jest w ramach kontraktu z NFZ oraz odpłatnie na życzenie pacjenta.

 • Godziny pracy

   
  Wtorek 14.00 - 18.00
  Środa 09.00 - 13.00
  Czwartek 09.00 - 13.00
   
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo