Pomiar i ocena higieniczna warunków oświetlenia – kurs podstawowy - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Pomiar i ocena higieniczna warunków oświetlenia  – kurs podstawowy

Termin: (3 dni) do uzgodnienia po skompletowaniu min. 6 osób

Cena: 750 zł/osoba

 

 

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo