Oddział Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Alergologii - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Ordynator Oddziału

  Lek. med. Anna Bazylewicz
  specjalista medycyny pracy i toksykologii klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych

 • Pielęgniarka Oddziałowa

  Urszula Kwiecień

   

Do podstawowych zadań oddziału należy prowadzenie działalności:

 • związanej z kompleksową diagnostyką chorób zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób alergicznych,
 • orzeczniczej  - w trybie odwoławczym i konsultacyjnym  w zakresie klinicznej medycyny pracy, zwłaszcza chorób zawodowych
 • ekspertyzowej i opiniodawczej dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Sądów, Ministerstwa Zdrowia,
 • dydaktyczno-szkoleniowej w zakresie klinicznej medycyny pracy, zwłaszcza alergologii zawodowej

W zakresie chorób wewnętrznych prowadzona jest w szczególności diagnostyka chorób płuc wymagająca specjalistycznych badań czynnościowych układu oddechowego i oceny jego wydolności, natomiast w Pododdziale Alergologii hospitalizowani są pacjenci, u których  diagnostyka alergii związana jest  z koniecznością  całodobowej obserwacji oraz nadzoru lekarskiego. 

Przyjmowanie chorych poprzedzone jest korespondencyjnym ustaleniem terminu.

 • Dane kontaktowe

  Ordynator Oddziału

  +48 32 634 12 50

  Dyżurka Lekarska

  +48 32 634 11 25 

  Pielęgniarka Oddziałowa

  +48 32 634 12 31

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo