Kurs Spirometria praktycznie - zasady prawidłowego wykonania oraz interpretacja wyników - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Data od: 2019-04-15Data do: 2019-04-16

Kurs Spirometria praktycznie - zasady prawidłowego wykonania oraz interpretacja wyników

Cena: 650 zł/osoba

Tematyka szkolenia obejmuje:

Podstawowe informacje z patofizjologii oddychania
Wskaźniki czynności płuc
Zaburzenia wentylacji
Kwalifikacje personelu, wymagania sprzętowe
Wiarygodność wyników badania spirometrycznego i kryteria poprawności technicznej
Wyniki badań spirometrycznych w różnych stanach chorobowych
Badanie spirometryczne: sposób wykonywania, przygotowanie sprzętu
Zastosowanie spirometrii w medycynie pracy

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo