Kurs Podstawy audiometrii przemysłowej - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Data od: 2019-05-28Data do: 2019-05-31

Kurs Podstawy audiometrii przemysłowej

Cena: 750 zł/osoba

Tematyka szkolenia obejmuje:

Podstawowe pojęcia o dźwiękach.
Wprowadzenie w anatomię i fizjologię narządu słuchu.
Podstawy psychoakustyki. Typy uszkodzeń słuchu. Uszkodzenie słuchu wywołane ekspozycją na hałas.
Podstawy badań audiometrycznych. Zasady obsługi sprzętu audiometrycznego.
Zasady i technika wykonywania badań audiometrycznych.
Przygotowanie pacjenta do badań. Problem symulacji i dyssymulacji.
Czynniki wpływające na wyniki badań audiometrycznych.
Presbyacusis – (poprawki związane z procesem starzenia).
Dokumentacja badań.

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo