Kurs dla lekarzy przeprowadzających badania osób posiadających lub starających się o posiadanie pozwolenia na broń - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Data od: 2018-06-04Data do: 2018-06-07

Kurs dla lekarzy przeprowadzających badania osób posiadających lub starających
się o posiadanie pozwolenia na broń

Cena kursu: 1000 zł

Komplet dokumentów powinien zawierać:

formularz zgłoszeniowy,
ksero posiadanej specjalizacji,
ksero Prawa Wykonywania Zawodu,

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo