Kurs dla lekarzy przeprowadzających badania osób posiadających lub starających się o posiadanie pozwolenia na broń - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Data od: 2018-06-04Data do: 2018-06-07

Kurs dla lekarzy przeprowadzających badania osób posiadających lub starających
się o posiadanie pozwolenia na broń

Cena kursu: 1000 zł

Komplet dokumentów powinien zawierać:

formularz zgłoszeniowy,
ksero posiadanej specjalizacji,
ksero Prawa Wykonywania Zawodu,

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo