Kurs dla lekarzy dający uprawnienia do badania kierowców i kandydatów na kierowców - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Kurs dla lekarzy dający uprawnienia do badania kierowców i kandydatów na kierowców

Cena kursu: 1500 zł

Komplet dokumentów powinien zawierać:

formularz zgłoszeniowy
ksero posiadanej specjalizacji
ksero Prawa Wykonywania Zawodu

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo