Kurs dla lekarzy dający uprawnienia do badania kierowców i kandydatów na kierowców - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Data od: 2018-05-14Data do: 2018-05-18

Kurs dla lekarzy dający uprawnienia do badania kierowców i kandydatów na kierowców

Cena kursu: 1500 zł

Komplet dokumentów powinien zawierać:

formularz zgłoszeniowy
ksero posiadanej specjalizacji
ksero Prawa Wykonywania Zawodu

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo