Kontakt - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
  41-200 Sosnowiec,
  ul. Kościelna 13

   

  NIP:644-001-18-44, REGON:000288544

   

  Centrala tel.   +48 32 266 08 85  
  Sekretariat   +48 32 634 12 82 
  fax       +48 32 266 11 24 
  Główna księgowa   +48 32 634 12 46     
  Księgowość   +48 32 634 12 48  
  Dział Statystyki Medycznej i Rozliczeń  +48 32 634 12 12
  +48 32 634 12 28 
  Zamówienia publiczne  +48 32 634 12 49 
  Dział Szkoleń    +48 32 634 12 55  
  Rejestracja poradni +48 32 634 11 21
  Izba przyjęć +48 32 634 11 60
  Diagnostyka laboratoryjna +48 32 634 11 53
  Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta +48 32 634 11 99
  Inspektor Ochrony Danych: mgr Jolanta Nowicka +48 32 634 12 72

   

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo