Konkursy - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

  • K/3/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

    Opis przedmiotu zamówienia: "Udzielanie całodobowych świadczeń  zdrowotnych oraz w ramach dyżuru medycznego przez lekarzy specjalistów w ramach umowy cywilnoprawnej dla pacjentów hospitalizowanych w Klinice IMPiZŚ"

  • K/2/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

    Opis przedmiotu zamówienia: „Dwuletnia dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”

  • K/1/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

    Opis przedmiotu zamówienia: „Trzyletnia dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo