Konkursy - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

 • K/7/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia: "Przegląd aparatury medycznej dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu"

 • K/6/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia: "Dwuletnia dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu"

 • K/5/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia: "Remont pomieszczeń pracowni RTG (rejestracja, pokój opisowy, ciemnia)- malowanie, modernizacja ciemni, wymiana wykładziny"

 • K/4/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia: "Obsługa księgowa, placowa i podatkowa Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu".

 • K/3/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia: "Udzielanie całodobowych świadczeń  zdrowotnych oraz w ramach dyżuru medycznego przez lekarzy specjalistów w ramach umowy cywilnoprawnej dla pacjentów hospitalizowanych w Klinice IMPiZŚ"

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo