Konkursy - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

  • K/23/2017 - Ogłoszenie o konkursie ofert

    Opis przedmiotu zamówienia: "Zakup komputera przenośnego wraz z drukarką i oprogramowaniem (dwa zestawy) dla Pracowni Chromatograficznej ZSChiTG Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu"

  • K/24/2017 - Ogłoszenie o konkursie ofert

    Opis przedmiotu zamówienia: "Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem (dwa zestawy) dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu"

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo