Konkursy - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

 • K/26/2017 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia: "Udzielanie całodobowych świadczeń  zdrowotnych oraz w ramach dyżuru medycznego przez lekarzy specjalistów w ramach umowy cywilnoprawnej dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Kliniki IMPiZŚ"

 • K/25/2017 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia:„Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem i drukarką (dwa zestawy) dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”

 • K/23/2017 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia: "Zakup komputera przenośnego wraz z drukarką i oprogramowaniem (dwa zestawy) dla Pracowni Chromatograficznej ZSChiTG Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu"

 • K/24/2017 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia: "Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem (dwa zestawy) dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu"

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo