Konkursy - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

 • K/18/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia: „Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie konsultacji psychiatrycznych"

 • K/17/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia:„Udzielanie całodobowych świadczeń  zdrowotnych oraz w ramach dyżuru medycznego przez lekarzy specjalistów w ramach umowy cywilnoprawnej dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Kliniki IMPiZŚ”

 • K/16/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia:„Przegląd i czyszczenie stacji transformatorowo-rozdzielczej 6/0,4kV oraz dostawa i wymiana jednego transformatora wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”

 • K/15/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia:„Sprzedaż kapilar heparynizowanych dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”

 • K/14/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia: "Wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie konsultacji psychiatrycznych".

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo