Konkursy - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

 • K/19/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia:"Trzyletnia konserwacja dźwigu nr 424 oraz  423 w budynku Kliniki Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu przy ul Kościelnej 13"

 • K/20/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia:„Odbiór, transport i przechowanie zwłok osób zmarłych w Klinice IMPiZŚ, celem ich wydania osobom upoważnionym do pochowania oraz przeprowadzenie na wniosek lekarza IMPiZŚ badań pośmiertnych”

 • K/18/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia: „Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie konsultacji psychiatrycznych"

 • K/16/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia:„Przegląd i czyszczenie stacji transformatorowo-rozdzielczej 6/0,4kV oraz dostawa i wymiana jednego transformatora wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”

 • K/15/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia:„Sprzedaż kapilar heparynizowanych dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo