Konkursy - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

 • K/2/2019 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia:„Wycena środków trwałych znajdujących się w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”. 

 • K/1/2019 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia:„Wykonywanie testów specjalistycznych aparatury RTG przez okres 3 lat dla  Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”. 

 • K/21/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia:„Transport krwi i preparatów krwiopochodnych do i z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz  innego wskazanego laboratorium”

 • K/20/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia:„Odbiór, transport i przechowanie zwłok osób zmarłych w Klinice IMPiZŚ, celem ich wydania osobom upoważnionym do pochowania oraz przeprowadzenie na wniosek lekarza IMPiZŚ badań pośmiertnych”

 • K/19/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia:"Trzyletnia konserwacja dźwigu nr 424 oraz  423 w budynku Kliniki Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu przy ul Kościelnej 13"

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo