K/5/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Opis przedmiotu zamówienia: "Remont pomieszczeń pracowni RTG (rejestracja, pokój opisowy, ciemnia)- malowanie, modernizacja ciemni, wymiana wykładziny"

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo