K/28/2017 - Ogłoszenie o konkursie ofert - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Opis przedmiotu zamówienia: „Trzyletnia dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo