K/27/2017 - Ogłoszenie o konkursie ofert - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Opis przedmiotu zamówienia: „Trzyletnia dzierżawa analizatora hematologicznego 3-diff wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi”

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo