K/26/2017 - Ogłoszenie o konkursie ofert - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Opis przedmiotu zamówienia: "Udzielanie całodobowych świadczeń  zdrowotnych oraz w ramach dyżuru medycznego przez lekarzy specjalistów w ramach umowy cywilnoprawnej dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Kliniki IMPiZŚ"

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo