K/2/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Opis przedmiotu zamówienia: „Dwuletnia dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo