K/17/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Opis przedmiotu zamówienia:„Udzielanie całodobowych świadczeń  zdrowotnych oraz w ramach dyżuru medycznego przez lekarzy specjalistów w ramach umowy cywilnoprawnej dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Kliniki IMPiZŚ”

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo