K/16/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Opis przedmiotu zamówienia:„Przegląd i czyszczenie stacji transformatorowo-rozdzielczej 6/0,4kV oraz dostawa i wymiana jednego transformatora wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo