K/13/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Opis przedmiotu zamówienia: „Zakup zestawu sprzętu niezbędnego do przeprowadzania hemodializy aparatem Gambro AK 95 S i 98  wraz z środkami do dezynfekcji” 

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo