K/12/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Opis przedmiotu zamówienia: "Wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i ortopedycznych".

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo