Nr 63/02/2020/I - Drzwi TRIO 0.3 Drewno-hurt z opaskami, 90 cm lewe szt. 18 (orzech kaspijski)

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 63/02/2020/I - Drzwi TRIO 0.3 Drewno-hurt z opaskami, 90 cm lewe szt. 18 (orzech kaspijski).

Cena wywoławcza wynosi  180,00 PLN netto (sto osiemdziesiąt złotych 00/100 netto) za 1 sztukę. Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert z podaniem ilości sztuk oraz oferoanej ceny za 1 sztukę. Data zakończenia składania ofert: 16.03.2020 godz. 14:30 Otwarcie ofert nastąpi 17.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 62/02/2020/I - Łóżka szpitalne stalowe szt. 14

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 53/02/2020/I - Nr 62/02/2020/I - Łóżka szpitalne stalowe szt. 14.

Cena wywoławcza wynosi  250,00 PLN netto (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 netto) za 1 sztukę. Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert z podaniem ilości sztuk oraz oferoanej ceny za 1 sztukę. Data zakończenia składania ofert: 28.02.2020 godz. 12:00. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30 Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 61/02/2020/I - Szafka z szufladami na dokumentację medyczną

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13 (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 61/02/2020/I - Szafka z szufladami na dokumentację medyczną.

Cena wywoławcza wynosi 300,00 PLN netto (trzysta złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30 Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 60/02/2020/I - Szafa katalogowa

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 60/02/2020/I - Szafa katalogowa.

Cena wywoławcza wynosi 500,00 PLN netto (pięćset złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30 Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 59/02/2020/I - Szafa drewniana z drzwiami szklanymi, przesuwnymi

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 59/02/2020/I - Szafa drewniana z drzwiami szklanymi, przesuwnymi .

Cena wywoławcza wynosi 600,00 PLN netto (sześćset złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103. 

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 55/02/2020/I - Komplet 3 szt pipet Microman® E M10, M100 i M1000 wraz ze statywem

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 55/02/2020/I - komplet 3 szt pipet Microman® E M10, M100 i M1000 wraz ze statywem. 

Cena wywoławcza wynosi 500,00 PLN netto (pięćset złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30 Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 54/02/2020/I - Końcówki do pipet Microman CP 1000- w pudełkach 2 x 91szt. 7 pudełek

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 54/02/2020/I - Końcówki do pipet Microman CP 1000 - w pudełkach 2 x 91szt. 7 pudełek.

Cena wywoławcza wynosi 100,00 PLN netto (sto złotych 00/100 netto) za 1 pudełko. Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert z podaniem ilości sztuk oraz oferowanej ceny za 1 pudełko. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30 Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 52/02/2020/I - Prześcieradło Kronberg LUX 150x250 cm szt. 6

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 52/02/2020/I - Prześcieradło  Kronberg LUX 150x250 cm szt. 6. 

Cena wywoławcza wynosi 10,00 PLN netto (dziesięć złotych 00/100 netto) za 1 sztukę. Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert z podaniem ilości sztuk oraz oferoanej ceny za 1 sztukę. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103. 

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 51/02/2020/I - Kołdra 2x650 g LIVING MEDICAL 155x200 szt. 50 (JYSK)

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 51/02/2020/I - Kołdra 2x650 g LIVING MEDICAL 155x200 szt. 50. 

Cena wywoławcza wynosi 60,00 PLN netto (sześdziesiąt złotych 00/100 netto) za 1 sztukę. Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert z podaniem ilości sztuk oraz oferoanej ceny za 1 sztukę. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103. 

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 50/02/2020/I - Poduszki Living Medical 70x80 cm 900 g szt. 50 (JYSK)

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 50/02/2020/I - Poduszki Living Medical 70x80 cm 900 g szt. 50. 

Cena wywoławcza wynosi 30,00 PLN netto (trzydzieści złotych 00/100 netto) za 1 sztukę. Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert z podaniem ilości sztuk oraz oferoanej ceny za 1 sztukę. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103. Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 48/02/2020/I - Szafka z szufladami

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 48/02/2020/I - Szafka z szufladami. 

Cena wywoławcza wynosi 300,00 PLN netto (trzysta złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 47/02/2020/I - Szafka z witryną

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 47/02/2020/I - Szafka z witryną. 

Cena wywoławcza wynosi 500,00 PLN netto (pięćset złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 46/02/2020/I - Stolik do przewijania niemowląt

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 46/02/2020/I - Stolik do przewijania niemowląt. 

Cena wywoławcza wynosi 250,00 PLN netto (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 44/02/2020/I - Aparat do EKG Aspel z wózkiem

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 44/02/2020/I - Aparat do EKG Aspel z wózkiem. 

Cena wywoławcza wynosi 850,00 PLN netto (osiesett pięćdziesiąt złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 42/02/2020/I - Waga WE150P3M

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 42/02/2020/I - Waga WE150P3M. 

Cena wywoławcza wynosi 450,00 PLN netto (czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103. 

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 40/02/2020/I - Wózek inwalidzki 1 szt.

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 40/02/2020/I - Wózek inwalidzki 2 szt.

Cena wywoławcza za sztukę 50,00 PLN netto (pięćdiesiąt złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.Otwarcie ofert nastąpi 28.02.2020 r. godz. 12.15 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 39/02/2020/I - Drukarka HP Color LaserJet CM1312nfi

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 39/02/2020/I - Drukarka HP Color LaserJet CM1312nfi.

Cena wywoławcza 500,00 PLN netto (pięćset złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 38/02/2020/I - Drukarka HP - LaserJet Pro M12fn

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 38/02/2020/I - Drukarka HP - LaserJet Pro M12fn.

Cena wywoławcza 300,00 PLN netto (trzysta złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 37/02/2020/I - Zamrażarka BEKO

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13 (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 37/02/2020/I - zamrażarka BEKO. Cena wywoławcza 250 PLN netto (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103. Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 36/02/2020/I - Defibrylator Zoll AED Plus wraz bateriami, torbą i elektrodą CPR-D

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13 (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 36/02/2020/I - Defibrylator Zoll AED Plus wraz bateriami, torbą i elektrodą CPR-D. Cena wywoławcza 2.000,00 PLN netto (dwa tysiące złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.

Dowiedz się więcej

Nr 32/02/2020/I - Ambu szt. 1

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 32/02/2020/I - lambu.

Cena wywoławcza wynosi 50,00 PLN netto (pięćdziesiąt złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 10/02/2020/I - Drukarka HP LaserJet P1102 - ZAKOŃCZONA

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 10/02/2020/I - Drukarka HP LaserJet P1102

Cena wywoławcza 100,00 PLN netto (sto złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 28.02.2020 godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 28.02.2020 r. godz. 12.15 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 09/02/2020/I - Drukarka HP LaserJet P1606DN

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 9/02/2020/I - Drukarka HP LaserJet P1606DN.

Cena wywoławcza 300,00 PLN netto (trzysta złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 08/02/2020/I - Aparat fotograficzny Kodak EasyShere Z915

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 8/02/2020/I - Aparat fotograficzny Kodak EasyShere Z915. 

Cena wywoławcza wynosi 200,00 PLN netto (dwieście złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Dowiedz się więcej