DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Jednym z praw Pacjenta jest prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych. Prawo to gwarantuje art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  oraz zgodnie z § 78 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

Realizacja dostępu do dokumentacji medycznej odbywa się na zasadach i w trybie określonych w art. 27 oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

W związku z potrzebą uzyskania przez Panią/Pana dokumentacji medycznej, która jest własnością Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji prosimy o zapoznanie się z Zasadami udostępniania dokumentacji medycznej.

Jednicześnie, w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności leczniczej przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu dokumentacja medyczna pacjentów została przekazana profesjonalnemu podmiotowi zajmującemu się przechowaniem dokumentacji. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej wytworzonej w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego proszone są o kontakt z ww. podmiotem na dane podane poniżej: 

FileCare sp. z o. o.
ul. Mireckiego 17A
41-300 Dąbrowa Górnicza

mail: biuro@filecare.pl 

 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

Załącznik Nr 1 - dokumentacja medyczna

Upoważnienie