zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
 
Publikacje: Zdrowie środowiskowe i medycyna pracy

     
Autor: Jan Grzesik
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 174
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-63914-07-3

Opis: Książka jest adresowana nie tylko do pracowników służby zdrowia, lecz do wszystkich osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat znaczenia i wpływu warunków pracy oraz zanieczyszczeń naturalnego środowiska na nasze zdrowie. Ponieważ autor tekstów zajmował się tymi zagadnieniami naukowo przez kilkadziesiąt lat, jego oryginalne opinie i poglądy ujawniane w tekstach, dotyczących zarówno zagadnień z zakresu medycyny pracy, jak i zdrowia środowiskowego, można uważać za kompetentne i trafne. Dwaj recenzenci książki podkreślili aktualność i oryginalność omawianych tematów oraz dobry język, jakim monografia jest napisana.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 39 zł
Spis treści: Pobierz
...

 
 
Publikacje: Broszura informacyjna dla pracowników eksponowanych na hałas z udziałem hałasu niskoczęstotliwościowego
    

Autor: Marta Boroń, Krystyna Pawlas
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 22
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-63914-06-6

Opis: Wielu pracowników styka się w życiu zawodowym z różnorodnymi czynnikami środowiskowymi, które wpływają na sprawność psychofizyczną, obniżają satysfakcję z pracy i oddziaływają szkodliwie na ich stan zdrowia. Wśród takich czynników najczęstszą szkodliwością jest hałas.Infradźwięki i hałas niskoczęstotliwościowy są wszechobecne w środowisku życia i pracy człowieka. Hałas jest wszechobecny, w pracy, w domu, w drodze na wypoczynek, może utrudniać wykonywanie pracy i szkodzić zdrowiu w miejscu pracy, ale także stwarza zagrożenie w  środowisku pozazawodowym. Stanowi zagrożenie dla zdrowia na nawet życia, utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie pracy. Hałas również wpływa na sprawność umysłową człowieka, w tym także na efektywność i jakość jego pracy oraz możliwość snu i wypoczynku w miejscu zamieszkania.Broszura w sposób jasny i dostępny informuje pracowników o działaniu hałasu, w tym niskoczęstotliwościowego i infradźwiękowego. Nakreśla drogę słuchową człowieka, przedstawia informacje o działaniu hałasu, jego energii i wpływie na organizm człowieka. W kilku schematach wskazuje jak prawidłowo stosować ochronniki słuchu.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 16 zł
Spis treści: Pobierz


...

 
 
Publikacje: Nitrowe pochodne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu atmosferycznym

     
Autor: Marzena Zaciera, Jolanta Kurek, Lidia Dzwonek, Halina Pyta, Barbara Feist, Aleksander Jędrzejczak
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 56
ISBN: 978-83-924626-9-9

Opis: Nitrowe pochodne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (nitro-WWA) współwystępują w środowisku w mieszaninach z wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi oraz setkami innych związków organicznych. Szacuje się, że wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz ich pochodne są w głównej mierze odpowiedzialne za aktywność mutagenną powietrza atmosferycznego. Najważniejszym źródłem powstawania nitro-WWA są procesy niezupełnego spalania np.: czynników grzewczych do celów gospodarczych, paliwa w silnikach spalinowych, a głównie oleju napędowego w silnikach Diesla. Związki te są trwałe w środowisku i mogą być przenoszone na duże odległości od źródła ich powstawania, jak również mogą współwystępować w różnych elementach środowiska. W publikacji przedstawiono właściwości fizykochemiczne nitro-WWA, ich toksyczność, źródła emisji w aspekcie występowania tych związków w powietrzu atmosferycznym wybranych miast województwa śląskiego.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Spis treści: Pobierz...

 
 
Publikacje: Nowoczesne źródła światła – aspekty ergonomiczne, higieniczne i ekologiczne
     
Autor: Stanisław Marzec, Elżbieta Janosik
Liczba stron: 124
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-63914-04-2

Opis: W publikacji podano podstawowe definicje i pojęcia z zakresu techniki świetlnej oraz zasady prawidłowego oświetlania stanowisk pracy, w tym  omówienie aktualnych norm oświetleniowych. Scharakteryzowano nowoczesne źródła światła oraz możliwości ich wykorzystania do kreowania optymalnych warunków oświetleniowych. Omówiono również potencjalne zagrożenia zdrowotne i ekologiczne, związane z użytkowaniem źródeł oświetleniowych, takie jak pole elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne (nadfiolet, światło niebieskie, podczerwień), rtęć. Podano również zasady właściwego postępowania ze zużytymi źródłami światła.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 37 zł
Spis treści: Pobierz

...

 
 
Publikacje: Problemy ochrony zdrowia górników
     

Autor: Jan Grzesik
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 172
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-931504-2-7

Opis: Na treść książki składają się referaty przedstawione na corocznych konferencjach Wyższego Urzędu Górniczego oraz Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Środowiskowego, poświęconych problematyce warunków pracy , narażeń na szkodliwe czynniki środowiskowe oraz ryzyka zdrowotnego górników kopalń węgla kamiennego.
Przedstawiono w nich wady i niedostatki w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej nad załogami kopalń i na tym tle wskazano szereg zmian i działań, których szybkie wdrożenie do codziennej praktyki może znacząco usprawnić profilaktykę uszczerbków zdrowia, a zwłaszcza rozwoju chorób zawodowych u górników węgla kamiennego. Książka jest adresowana do pracowników służby medycyny pracy, oraz do zarządów kopalń, odpowiedzialnych nie tylko za osiągnięcia produkcyjne i ekonomiczne, lecz także za zdrowie górników.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 41 zł
Spis treści: Pobierz...

 
[ 1 | 2 | 3 | 4 ]:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.