zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
 
Publikacje: Gatunki i odmiany żurawki                                                              
Autor: Gabriela Sąkol
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 115
ISBN: 978-83-63914-15-8

Opis: Mgr inż. Gabriela Sąkol od roku 2000 uprawia byliny z rodzajów Heuchera, Tiarella i xHeucherella, które pochodzą z Ameryki Północnej. Wyhodowano z nich wiele odmian ozdobnych, obecnie chętnie kupowanych ze względu na atrakcyjne, kolorowe liście i kwiatostany. Ogród, w którym rośnie około tysiąca żurawek (Heuchera), jest zlokalizowany w Zagłębiu Dąbrowskim na zdegradowanych terenach pogórniczych. Zbiory są prowadzone na zasadach naukowych. W lipcu 2012 roku kolekcja żurawek uzyskała, jako pierwsza prywatna w Polsce, status Narodowej Kolekcji rodzaju Heuchera. Obserwacje oraz porównania roślin posłużyły do napisania książki „Żurawki”, wydanej w 2011 roku przez Zysk i S -ka. Właścicielka kolekcji popularyzuje ponadto żurawki na różnych innych forach: na konferencjach naukowych (jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego), w wywiadach do czasopism (Pod Osłonami, Twój Ogrodnik, Wiadomości Zagłębia) i w programach telewizyjnych: Rok w ogrodzie (TVP1) i Maja w ogrodzie (TVN). Żurawki stanowią dla niej również obiekt badań naukowych, których rezultatem jest niniejsza monografia.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego...

 
 
Publikacje: : Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego za lata 1950-2010
     
 


Autor: Henryka Langauer-Lewowicka
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 246
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-931504-9-6

Opis: Działalność naukowa i usługowa podejmowana w Instytucie zawsze wynikała z aktualnie istniejących zagrożeń zdrowia pracowników różnych sektorów gospodarki narodowej, jak również z zagrożeń, występujących w środowisku komunalnym. Instytut realizował własne tematy, rozwiązywał problemy mieszczące się w krajowych programach  rządowych i resortowych, partycypował m.in. w ogólnoeuropejskich programach Światowej Organizacji Zdrowia, w Międzynarodowym Programie Bezpieczeństwa Chemicznego oraz w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską. Bibliografia ta jest pewnego rodzaju podsumowaniem działalności Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w postaci wykazu wszystkich publikacji, autorstwa byłych i obecnych pracowników Instytutu na przestrzeni 60 lat działalności jednostki.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.
Cena: 56 zł
Spis treści: Pobierz

...

 
 
Publikacje: Neurologiczna symptomatologia zawodowych zatruć metalami ciężkimi – problemy diagnostyczne
    
Autor: Henryka Langauer-Lewowicka
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 71
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-63914-01-1

Opis: W oparciu o własne doświadczenia i dane literaturowe autorka przedstawia neurologiczną symptomatologię zawodowych zatruć manganem, rtęcią metaliczną i ołowiem, ze szczególnym uwzględnieniem trudności przy różnicowaniu z chorobami układu nerwowego innej, niż toksyczna, etiologii. Omawia również przydatność, w ocenie toksyczności, poszczególnych badań pomocniczych – elektroencefalografii, elektroneuromiorgafii, metodyki multimodalnych potencjałów wywołanych, rezonansu magnetycznego, testów psychologicznych. Broszura ma charakter szkoleniowy. Przydatna jest zarówno dla neurologów jak i specjalistów medycyny pracy.

Miejsce wydania:
Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 16 zł
Spis treści: Pobierz

...

 
 
Publikacje: Zalecenia metodyczne dla patologów zawodowych, neurologów oraz psychologów oceniających toksyczne działanie rtęci metalicznej, ołowiu nieorganicznego i disiarczku węgla
     


    

Autor: Henryka Langauer-Lewowicka
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 32
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-63914-02-8

Opis: Opracowane zalecenia dotyczą właściwego podejścia metodycznego do zakresu i sposobu badania neurologicznego i psychologicznego narażonych zawodowo na rtęć metaliczną, ołów i disiarczek węgla. Zamieszczone uwagi uwzględniają pewną specyfikę badania neurologicznego, konieczność zbierania ukierunkowanego wywiadu, w zależności od rodzaju narażenia zawodowego, zwracają uwagę na zróżnicowaną zasadność kierowania do badań pomocniczych, m.in. elektrofizjologicznych, jak również do monitorowania tymi technikami. Dla oceny psychologicznej wyodrębniono zestawy testów dla narażonych na rtęć, na ołów i na disiarczek węgla. W opracowanych zaleceniach uwzględniono wyłącznie publikacje Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 16 zł
Spis treści: Pobierz


...

 
 
Publikacje: Hałas z udziałem hałasu niskoczęstotliwościowego. Broszura informacyjna dla pracodawców
    Autor: Krystyna Pawlas, Marta Boroń, Natalia Pawlas
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 39
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-63914-05-9

Opis: Mimo postępu technicznego i przemian na rynku pracy zawodowa ekspozycja na hałas stanowi wciąż jeden z głównych, o ile nie główny problem. Wiedza i dane o hałasie infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym są niezwykle skąpe. Do tej pory hałasowi infradźwiękowemu poświęcano mniej uwagi, ale w ostatnich latach zainteresowanie infradźwiękami, znacznie wzrosło ze względu na rozwój technologii wytwarzających infradźwięki i rosnący odsetek populacji eksponowanych na ten hałas. Praca przedstawia aktualny stan wiedzy. Praca przygotowana w ramach upowszechnienia wyników badań uzyskanych przy realizacji projektu II.B.09 pt.: „Opracowanie  propozycji  kryteriów oceny szkodliwości i uciążliwości hałasu z dominującym udziałem infradźwięków i hałasu niskoczęstotliwościowego w ekspozycji zawodowej” wykonanej w ramach PROGRAMU  WIELOLETNIEGO pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” II etap, okres realizacji: lata 2011-2013 finansowanego ze  środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 16 zł
Spis treści: Pobierz

...

 
[ 1 | 2 | 3 | 4 ]:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.