zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Laboratoria: Szkolenie Wieloczynnikowe 5/5
Szkolenie podstawowe: Skierowane do osób wykonujących pomiary jak i pracowników BHP

Organizator:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Kierownik naukowy: Prof. dr hab. Krystyna Pawlas

Cel szkolenia: przekazanie w ciągu 5 dni, najważniejszych informacji na temat 5 różnych czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy jak i w środowisku.

Termin: 04-08.12.2017 r.
Cena: 1500 zł/osobaTEMATYKA SZKOLENIA OBEJMUJE: 

Pierwszy dzień - Ocena warunków oświetlenia stanowisk pracy:
 • podstawy fizjologii widzenia
 • źródła światła
 • zasady prawidłowego oświetlenia
 • normy i rozporządzenia dotyczące oświetlenia stanowisk pracy
 • omówienie nieprawidłowości przy ocenie i dokonanie oceny warunków oświetlenia
Drugi dzień – Ocena narażenia pracowników na nielaserowe promieniowanie optyczne :
 • biologiczne działanie promieniowania optycznego
 • źródła promieniowania optycznego
 • kryteria oceny narażenia na promieniowanie optyczne
 • przykłady narażenia na promieniowanie optyczne
 • sposoby ochrony przed promieniowaniem optycznym
Trzeci dzień - Ocena obciążenia fizycznego na stanowiskach pracy:

 • podstawy fizjologii wysiłku fizycznego
 • metody oceny obciążenia fizycznego z omówieniem obowiązujących przepisów
 • ocena ciężkości pracy i jej wykorzystanie w praktyce
 • obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego – przyczyny, skutki, metody oceny.
Czwarty dzień - Hałas na stanowiskach pracy i środowisku:

 • reakcja człowieka na hałas – wybrane zagadnienia
 • metody pomiarów hałasu z omówieniem najnowszych przepisów
 • normy i rozporządzenia dotyczące hałasu na stanowiskach pracy i w środowisku
 • omówienie dostępnej aparatury do pomiarów i najczęstszych błędów pomiarowych
Piąty dzień - Ocena drgań mechanicznych na stanowiskach pracy:

 • wpływ wibracji na człowieka – wybrane zagadnienia
 • Problemy nowelizacji uregulowań prawnych i standaryzacji
 • Współczesna aparatura pomiarowa.
 • Problemy błędów i niepewności w nowoczesnej metodzie pomiarów i oceny higienicznej drgań mechanicznych


.  Formularz zgłoszeniowy:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.