zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Publikacje: Wytyczne stosowania międzynarodowej klasyfikacji radiogramów pylic płuc Międzynarodowego Biura Pracy

       
Autor: Międzynarodowe Biuro Pracy (ILO) w Genewie – wydanie poprawione i uzupełnione 2011;
Polska wersja językowa: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 52
ISBN: 978-83-63914-10-3

Opis: Publikowane w postaci broszury Wytyczne Stosowania Klasyfikacji Radiogramów Pylic Płuc Międzynarodowego Biura Pracy (ILO) zawierają szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące posługiwania się schematem klasyfikacji radiogramów oraz standardu wykonania i zapisu badania radiologicznego klatki piersiowej. W kolejnych wydaniach Wytycznych ILO zamieszczane były modyfikacje i uzupełnienia. W obecnie prezentowanej, najnowszej obowiązującej wersji broszury, zawarte zostały niepublikowane dotychczas w języku polskim aktualne informacje dotyczące sposobu prezentowania zmian zarejestrowanych w radiogramach standardowych (zestaw QUAD, obraz cyfrowy), jakości radiogramów standardowych oraz sposobu kodowania obserwowanych odchyleń w obrazie klatki piersiowej niezwiązanych z narażeniem na pył. Szczególnie istotne uzupełnienia wynikają z rozwoju technik radiologicznego obrazowania płuc. Dotyczą one klasyfikowania radiograficznych obrazów klatki piersiowej zapisanych w technice cyfrowej (rozdział 6).
Broszura przeznaczona jest dla lekarzy zainteresowanych diagnostyką skutków zdrowotnych zawodowego narażenia na pył.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 25,00
Spis treści: Pobierz
:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.