zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział Śląski

 PTMP


Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy zrzesza ludzi zainteresowanych medycyną pracy i działa od ponad 30 lat na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki w zakresie medycyny pracy oraz współuczestniczy w organizowaniu służb medycyny pracy i higieny pracy.

PTMP powstało 24 czerwca 1969 r., chociaż jego działalność zapoczątkowana została w 1953 r. jako Sekcja Medycyny Pracy przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. Obecnie Towarzystwo zrzesza ponad 1800 osób, a Oddział Śląski – 456 osób. Wśród członków Towarzystwa są lekarze, a także stomatolodzy, farmaceuci, biolodzy, chemicy, psycholodzy i pielęgniarki. Towarzystwo współpracuje z wybitnymi teoretykami i praktykami zajmującymi się medycyną pracy. Nazwiska tych osób są powszechnie znane. Szczegółowe cele Towarzystwa i środki działania określa Statut Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.
    
Celem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy jest przede wszystkim:
  • inspirowanie prac naukowo-badawczych i rozpowszechnianie zdobyczy naukowych z zakresu medycyny pracy, w tym szeroko pojmowanej profilaktyki,
  • podnoszenie fachowego i naukowego poziomu, członków Towarzystwa,
  • rozwiązywanie różnych form kształcenia przed i podyplomowego,
  • współdziałanie w organizowaniu służb zdrowia w zakresie medycyny pracy.

Oddział Śląski
Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy

ul. Kościelna 13
41-200 Sosnowiec
tel/fax 032 266 11 45

Skład Zarządu:

przewodniczący : dr n. med. Ryszard Szozda
wiceprzewodniczący : dr hab. na. med. Renata Złotkowska
sekretarz : dr n. med. Leszek Jagodziński
skarbnik : dr n. med. Dariusz Tokarz
członek : dr n. med. Jacek Gawron
członek : dr n. med. Jacek Kocot
członek : lek. Piotr Szypuła

Komisja Rewizyjna Oddziału Śląskiego PTMP:

przewodniczący : dr n. med. Jan Kłopotowski
sekretarz : lek. Marta Drzewiecka - Bombała
członek : prof. dr hab. n. med. Henryka Langauer - Lewowicka

Delegaci na Walny Zjazd Delegatów

dr n. med. Jan Kłopotowski
dr n. med. Ryszard Szozda
lek. Zbigniew Ugarenko
dr hab. n. med. Renata Złotkowska
delegat rezerwowy : dr n. med. Leszek Jagodziński

Członkowie Zarządu Głównego PTMP (członkowie O/Śląskiego)

dr n. med. Jan Kłopotowski
dr n. med. Ryszard Szozda
dr hab. n. med. Renata Złotkowska

Składki Członkowskie:

Składki członkowskie można opłacać przelewem na konto bankowe:
Bank PKO BP O/Sosnowiec, Nr konta 70 1020 2498 0000 8102 0189 5465
lub formie gotówkowej w czasie zebrań naukowo-szkoleniowych

Wysokość składek członkowskich

Dla czynnych zawodowo:

do 1998r. – 20 zł
do 1999r. – 30 zł
od 2000r. – 40 zł
do 2005r. – 50 zł
od 2006r. – 60 zł
od 2015r. – 80 zł

dla emerytowanych:

do 2004r. – 20 zł
do 2005r. – 25 zł
od 2006r. – 30 zł
od 2015r. – 40 zł

Osoby, które opłaciły składki członkowskie za rok 2015 w poprzedniej wysokości - oraz osoby, które uczynią to do zebrania w dniu 10.06.2015 opłacają składki w poprzedniej wysokości to jest odpowiednio 60,00 i 30,00. Natomiast opłacając składki na zebraniu w dniu 10.06.2015 - już odpowiednio 80,00 i 40,00.
Osoby specjalizujące się w dziedzinie medycyny pracy opłacają składkę członkowską w wysokości 40,00 rocznie.

Embarassed 29.03.2017 wyniki wyborów w  Oddziale Śląskim Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy

  Deklaracja członkowska

Embarassed  Walne Zebranie  Oddziału Śląskiego

:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.