Gabinet diagnostyki chorób alergicznych, Sala Immunoterapii alergenowej - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Gabinet diagnostyki chorób alergicznych oraz Sala Immunoterapii alergenowej wykonuje badania na zlecenie tutejszych poradni specjalistycznych oraz badania płatne na życzenie pacjenta w zakresie;
 • testy skórne z alergenami wziewnymi i pokarmowymi (technika punktowa i śródskórna),
 • testy natywne ,,prick by prick”,
 • testy płatkowe (kontaktowe),
 • rinometria akustyczna
 • oznaczenie stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu przy pomocy NIOX MINO
 • immunoterapia alergenowa (odczulanie techniką przedsezonową i całoroczną),
 • terapia inhalacyjna (nebulizacja),
 • gimnastyka lecznicza i fizjoterapia,
 • edukacja
 • Godziny pracy (dzieci)

   
  Poniedziałek   12.00 - 19.00
  Wtorek 12.00 - 19.00
  Czwartek 09.00 - 13.00
    15.00 - 17.00
   

  Godziny pracy (dorośli)

   
  Poniedziałek   09.00 - 13.00
  Wtorek 12.00 - 19.00
  Środa 08.00 - 13.30
  Czwartek 09.00 - 13.00
    15.00 - 18.00
  Piątek 08.00 - 12.30
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo