Dyrekcja Instytutu - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Dyrektor IMPiZŚ

  Dyrektor Instytutu

  dr hab. n. med. Renata Złotkowska

 • Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Finansowych

  Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Finansowych

  mgr Halina Stankiewicz

 •  Zastępca Dyrektora do Spraw Naukowych

  Zastępca Dyrektora do Spraw Naukowych 

  dr hab. n. med. Danuta Mielżyńska-Švach

 • Główny Księgowy

  mgr Marta Plura-Szwajdych

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo