Diagnostyka pylic ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej klasyfikacji radiologicznej pylic (ILO) - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Data od: 2017-12-04Data do: 2017-12-07

Tytuł kursu: Diagnostyka pylic ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej klasyfikacji radiologicznej pylic (ILO)

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie medycyny pracy.

Zgłoszenie na kurs: Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 804; e-mail: edyta.gersinska@cmkp.edu.pl

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo    
Script logo