zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii


Charakterystyka jednostki

Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii został utworzony w 2007 roku. W jego ramach funkcjonują trzy pracownie:
  • Pracownia Oceny Ryzyka,
  • Pracownia Medycyny Środowiskowej
  • Pracownia Epidemiologii
  • Zakładowi podlega ponadto merytorycznie działalność Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Ocen Oddziaływania Środowiska na Zdrowie, który znajduje się w trakcie organizacji.

Najważniejsze obszary działalności

Zakład oferuje możliwości ekspertyz oraz współpracy w zakresie:

  • konsultacji oraz ekspertyz w dziedzinie medycyny środowiskowej. Istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych badań toksykologicznych i innych badań dodatkowych, ukierunkowanych na ocenę wpływu czynników środowiskowych na zdrowie
  • konsultacji i ekspertyz w zakresie szeroko pojętego zdrowia środowiskowego włącznie z badaniami populacyjnymi ukierunkowanymi na ocenę wpływu czynników środowiska komunalnego na zdrowie,
  • opracowywania i przeprowadzania badań w naukowych z zakresu epidemiologii środowiskowej,
  • profesjonalnego opracowywania programów profilaktycznych, dotyczących zapobiegania wpływowi czynników związanych ze środowiskiem zawodowym oraz komunalnym, a także projektom ukierunkowanym na wczesne wykrywanie zaburzeń i chorób, będących skutkiem narażenia na wymienione powyżej czynniki środowiskowe, 
  • prowadzimy ponadto działalność szkoleniową skierowaną do lekarzy, specjalistów z zakresu zdrowia środowiskowego, pracowników nadzoru sanitarnego oraz pracowników administracji publicznej. Oferujemy kursy z zakresy profilaktyki, medycyny środowiskowej, zdrowia publicznego oraz oceny ryzyka.

Zachęcamy do współpracy inne jednostki naukowe, firmy farmaceutyczne oraz pracowników służby zdrowia.
Zapewniamy miłą, przyjacielską atmosferę oraz możliwość fachowej konsultacji z pracownikami Zakładu.

Zapraszamy gorąco do współpracy.


Działalność Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Ocen Oddziaływania Środowiska na Zdrowie:

Ośrodek w trakcie organizacji.

 Pracownicy:

dr n. med. Beata Dąbkowska

Asystent
tel. +48 32 266 08 85 wew. 202
lek. med. Maja Muszyńska - Graca

Asystent 
tel. +48 32 266 08 85 wew. 202/207
mgr Magda Skiba

Starszy specjalista
tel. +48 32 266 08 85 wew. 205

 
:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.