zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Zakład Polityki Zdrowotnej

Główne obszary działalności Zakładu Polityki Zdrowotnej

  • prace badawcze z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia w skali kraju, środowisk lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy,
  • opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących zapobiegania wpływowi szkodliwych czynników w miejscu pracy oraz oceny tych programów,
  • prowadzenie badań i analiz na temat uwarunkowań i zachowań zdrowotnych osób pracujących,
  • upowszechnianie promocji zdrowia w miejscu pracy,
  • działalność szkoleniowa z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zdrowia publicznego,
  • badania dotyczące zagrożeń mających wpływ na zdrowie młodzieży, dzieci, dorosłych w zakresie szeroko rozumianego stylu życia, niosącego ze sobą określone skutki zdrowotne, tj. otyłość, uzależnienia,
  • ocena stanu świadomości kadry medycznej w rozpoznawaniu oraz eliminowaniu szkodliwości i zagrożeń na stanowiskach pracy w zakładach opieki zdrowotnej (zakłady publiczne i niepubliczne),
  • opracowywanie i przeprowadzanie badań z zakresu organizacji i zarządzania w opiece zdrowotnej.

Pracownicy: 

dr n.med. Edmund Anczyk

Kierownik Zakładu Polityki Zdrowotnej
tel. +48 32 266 08 85 wew. 289

:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.