zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Pracownia Toksykologiczna

Standardowy Panel Lekowy


  Salicylany - ilościowo we krwi; metoda oznaczenia - enzymatyczna
  Karbamazepina (CBZ) - ilościowo we krwi; metoda oznaczenia - polaryzacja fluorescencji
  Pochodne benzodiazepiny (BDA) - ilościowo we krwi metoda oznaczenia - polaryzacja fluorescencji
  Trójcykliczne antydepresanty (TCAD) - ilościowo we krwi metoda oznaczenia - immunoenzymatyczna
  z pomiarem fluorescencji
  Kwas walproinowy (VPA) - ilościowo we krwi; metoda oznaczenia - polaryzacja fluorescencji
  Pochodne fenotiazyny – jakościowo w moczu; metoda oznaczenia - szybki test barwny

Leki – oznaczenie ilościowe we krwi


  Barbiturany; metoda oznaczenia - polaryzacja fluorescencji
  Salicylany; metoda oznaczenia - polaryzacja enzymatyczna
  Pochodne beznodiazepiny (BDA); metoda oznaczenia - polaryzacja fluorescencji
  Karbamazepina (CBZ); metoda oznaczenia - polaryzacja fluorescencji
  Trójcykliczne antydepresanty (TCAD); metoda oznaczenia - immunoenzymatyczna z pomiarem
  fluorescencji
  Kwas walproinowy (VPA); metoda oznaczenia - polaryzacja fluorescencji
  Paracetamol; metoda oznaczenia  - enzymatyczna
  Digoxin; metoda oznaczenia - turbidymetryczna z pomiarem kinetycznym
  Teofilina; metoda oznaczenia - polaryzacja fluorescencji

Leki oznaczone metodą kolorymetryczną - ilościowo


  Hydrazyd kwasu izonikotynowego (HKIN) we krwi i moczu,
  Sulfonamidy we krwi i moczu

Leki oznaczane metodami jakościowymi w moczu


  Pochodne fenotiazyny; metoda oznaczenia - szybki test barwny
  Barbiturany; metoda oznaczenia   immunochromatograficzna
  Pochodne benzodiazepiny (BDA); metoda oznaczenia - immunochromatograficzna

Leki oznaczane metodą chromatografii cienkowarstwowej - TLC jakościowo w moczu


  Amitryptylina
  Anafranil
  Atropina, Skopolamina
  Aviomarin
  Baclofen
  Bisoprolol
  Butapirazol
  Chlorprotixen
  Doxepin
  Fenacetyna
  Fenazolina
  Gabitril
  Hydroxyzyna
  Imipramina
  Karbamazepina
  Klopiksol
  Klozapol
  Metoprolol
  Mianseryna
  Mydocalm
  Olanzapina
  Pochodne fenotiazyny
  Pochodne sulfonylomocznika
  Pramolan
  Propranolol
  Pyralgina
  Strychnina
  Tramal
  Zopiklon

Panel Lekowy oznaczany metodą chromatografii cienkowarstwowej TLC w środowisku kwaśnym i alkalicznym w moczu


  Amitryptylina
  Anafranil
  Atropina
  Skopolamina
  Aviomarin
  Bisoprolol
  Butapirazol
  Chlorprotixen
  Doxepin
  Fenacetyna
  Fenazolina
  Gabitril
  Hydroxyzyna
  Imipramina
  Karbamazepina
  Klopiksol
  Klozapol
  Meksyletyna
  Metoprolol
  Mianseryna
  Mydocalm
  Olanzapina
  Pochodne fenotiazyny
  Pramolan
  Propranolol
  Pyralgina
  Strychnina
  Trama
  Zopiklon
 

Alkohole spożywcze i niespożywcze oznaczane metodą chromatografii gazowej (GC) - ilościowo


  Alkohol etylowy - etanol we krwi; (oznaczany metodą chromatografii gazowej GC lub enzymatyczną)
  Alkohol metylowy - metanol we krwi (GC)
  Alkohol metylowy - metanol w moczu (GC)
  Kwas mrówkowy we krwi (GC)
  Kwas mrówkowy w moczu (GC)
  Alkohol izopropylowy - izopropanol  we krwi (GC)
  Aceton we krwi (GC)
  Glikol etylenowy we krwi (GC)
  Glikol etylenowy w moczu (GC)
  Pełny panel alkoholowy - etanol, metanol, izopropanol, aceton we krwi i glikol etylenowy we krwi
  i w moczu (GC)

Narkotyki oznaczane metodami immunochromatograficznymi - jakościowo w moczu

  Amfetamina
  Fencyklidyna 
  Kannabinole - THC 
  Kokaina 
  MDMA - Extasy 
  Metadon 
  Metamfetamina 
  Opiaty
 

Panel narkotykowy oznaczany metodami immunochromatograficznymi w moczu

 
  Amfetamina, Metamfetamina, Kokaina, Opiaty, Kannabinole, MDMA

Narkotyki w moczu ilościowo - oznaczane metodą immunoturbidymetryczną z pomiarem kinetycznym


  Amfetamina 
  Kannabinole 
  LSD - jakościowo 
  Metadon 
  Opiaty
 

Pochodne hemoglobiny oznaczane metodą oksymetryczną we krwi


  Karboksyhemoglobina (HbCO)
  Methemoglobina (MetHb)

Metabolity rozpuszczalników w moczu - ilościowo oznaczane metodą
kolorymetryczno -spektrofotometryczną
 
  Fenol 
  Kwas hipurowy
  Kwas trójchlorooctowy (TCA)
  Para - aminofenol

Inne badania toksykologiczne


  Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) - ilościowo w moczu metoda oznaczenia 
  chromatograficzno - ektrofotometryczna
  Porfobilinogen (PBG) - ilościowo w moczu; metoda oznaczenia - chromatograficzno - spektrofotometryczna
  Porfiryny - ilościowo w moczu; metoda oznaczenia - chromatograficzno - spektrofotometryczna
  Cynkprotoporfiryna - ZnPP - ilościowo we krwi; metoda oznaczenia - spektrofotometryczna
  Cholinesteraza (CHE) - ilościowo we krwi; metoda oznaczenia - enzymatyczna z maślanotiocholiną
  Acetylocholinesteraza (ACHE) - ilościowo we krwi; metoda oznaczenia
  kolorymetryczno -spektrofotometryczna
  Cyjanki - ilościowo we krwi; metoda oznaczenia - kolorymetryczno - spektrofotometryczna
  Rodanki - ilościowo we krwi; metoda oznaczenia - kolorymetryczno - spektrofotometryczna
 
Diagnostyka zatruć grzybami

  Oznaczanie poziomu amanityny w moczu/osoczu
  Ocena mikroskopowa zarodników grzybów
  Diagnostyka materiału biologicznego (kał, wymiociny, popłuczyny) 
  Diagnostyka potraw, grzybów
:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.